Handelsnamn:
Kulfisk Fahaka
Vetenskapligt namn: 
Tetraodon lineatus
Tidigare namn:

Ursprung:
Asien, Afrika

Storlek:
Upp till 40 cm
Minsta akvariestorlek:
500 Lit
Ph:
7 - 8
Temperatur:
24 - 26

 

Övrigt:
Aggressiv och bitsk. Biter gärna i andra fiskars fenor och mindre fiskar blir ofta mat. Äter sniglar. Matas med levande och fryst foder.

Inga kända könsskillnader.

Byt 30% vatten var vecka och använd helst vattenberedningsmedel för att bevara en god livsmiljö.

 

 

Handelsnamn:
Guppy, platy, svärdbärare och molly
Ursprung:
Nord, mellan  och sydamerika.
Storlek:
3 - 12 cm
Minsta akvariestorlek:
Från 20 Liter
Ph:
6,5 - 7,5 ph

Övrigt:
Guppy, platy, svärdbärare och molly. Det finns fler arter men vi säljer inte dessa). En del arter vill ha salt tillsatt, använd i så fall ett akvariesalt utan natriumklorid. De är normalt fredliga men hanarna är väldigt intensiva i sin uppvaktning av honorna.
Håll dem med flera honor till var hane. Helst minst 3 honor per hane. De äter det mesta men äter gärna fryst foder. Ge grönt föder ett par gånger i veckan istället för det vanliga.

Byt 30% vatten var vecka och använd helst vattenberedningsmedel för att bevara en god livsmiljö.

 

 

 

Handelsnamn:
Guppy
Vetenskapligt namn: 
Poecilia reticulata
Ursprung:
Syd och centralamerika
Storlek:
5 cm
Minsta akvariestorlek:
30 Liter
Ph:
6 - 8
Temperatur:
(22) 24 - 28 

Övrigt:
Guppy är den vanligaste fisken i vår hobby. Hanen är mindre och färggrannare än honan. Hanen har gonopodium.  Ha fler honor än hanar då hanarna är mycket intensiva i sin uppvaktning och kan då stressa honorna. Helst minst 3 honor till var hane. Är normalt tålig men på grund av hård avel kan den ibland vara känslig. Det finns väldigt många färgvarianter. Är allätare men uppskattar levande och fryst foder. Ge gröntfoder 2 gånger per vecka istället för det vanliga fodret.

Byt 30% vatten var vecka och använd helst vattenberedningsmedel för att bevara en god livsmiljö.

 

 

Handelsnamn:
Platy
Vetenskapligt namn: 
Xiphophorus maculatus
Ursprung:
Mellanamerika
Storlek:
5 - 6 cm
Minsta akvariestorlek:
30 Liter
Ph:
7 - 8,5
Temperatur:
20 - 26

Övrigt:
Platy är en mycket tålig och fredlig fisk till sällskapsakvariet. Håll flera (helst minst 3 st) honor till var hane då hanarna är väldigt intensiva i sin uppvaktning och kan stressa dem. Det finns väldigt många färgvarianter. Hanen har gonopodium.

Byt 30% vatten var vecka och använd helst vattenberedningsmedel för att bevara en god livsmiljö.

 

 

 

Handelsnamn:
Svärdbärare
Vetenskapligt namn: 
Xiphophorus helleri
Ursprung:
Mellanamerika
Storlek:
10 - 12 cm
Minsta akvariestorlek:
54 Liter
Ph:
7 - 8
Temperatur:
22 - 28

Övrigt:
Fredlig sällskapsfisk. Ha fler honor än hanar då hanarnas uppvaktning är intensiv. Helst 3 honor per hane. Allätare men uppskattar levande eller fryst foder ibland. Ge grönt foder 2 gånger per vecka istället för deras vanliga foder. Finns i många olika färgvarianter. Hanarna har (oftast) svärd på stjärtfenan. Gamla honor kan också utveckla svärd. Säkraste könsskillnaden är att hanen har gonopodium.

Byt 30% vatten var vecka och använd helst vattenberedningsmedel för att bevara en god livsmiljö.

 

 

Handelsnamn:
Molly
Vetenskapligt namn: 
Poecilia sphenops
Ursprung:
Central och sydamerika
Storlek:
8 - 10 cm
Minsta akvariestorlek:
54 Liter
Ph:
7 - 8,5
Temperatur:
26 - 28

Övrigt:
Värmeälskare som passar i sällskapsakvariet. Finns i många olika färgvarianter. Allätare som uppskattar levande och fryst foder. Ge gröntfoder 2 gånger i veckan istället för det vanliga fodret. Hanen är mindre och har gonopodium.  Ha fler honor än hanar då hanarnas uppvaktning är intensiv och kan stressa honorna. Håll helst 3 honor per hane.

Byt 30% vatten var vecka och använd helst vattenberedningsmedel för att bevara en god livsmiljö.

 

 

Handelsnamn:
Dvärgsvärdbärare, pygmesvärdbärare
Vetenskapligt namn: 
Xiphophorus pygmaeus
Ursprung:
Mexico
Storlek:
4 cm
Minsta akvariestorlek:
20 Liter
Ph:
7 - 8
Temperatur:
22 - 28

Övrigt:
Fredlig sällskapsfisk. Håll helst flera honor per hane. Allätare som uppskattar smått levande och fryst foder. Ge gröntfoder 2 gånger i veckan istället för deras vanliga foder.
Hanen har gonopodium och är normalt mindre än honan.

Den är väldigt ovanlig i handeln.

Byt 30% vatten var vecka och använd helst vattenberedningsmedel för att bevara en god livsmiljö.

 

 

Handelsnamn:
Afrikansk gädda
Vetenskapligt namn: 
Hepsetus odoe
Ursprung:
Afrika
Storlek:
60cm
Minsta akvariestorlek:
720 Liter
Ph:
6 - 7,5
Temperatur:
24 - 26

Övrigt:
Rovfisk. Äter upp alla fiskar som är mindre och passar i munnen.  Kan ofta tränas att ta bitar av fisk. Ha rent och syrerikt vatten. God cirkulation och många gömställen och växter. Lättstressad.
Inga kända könsskillnader. Skumbobyggare.

Byt 30% vatten var vecka och använd helst vattenberedningsmedel för att bevara en god livsmiljö.

 

 

Handelsnamn:

Paroonhaj

Vetenskapligt namn: 
Pangasius sanitwongsei
Ursprung:
Asien
Storlek:
Upp till ca 3 meter
Minsta akvariestorlek:
Som vuxen behöver den många tusen liter
Ph:
6,5 - 7,5
Temperatur:
24 - 26

Övrigt:

 Paroonhajen blir hysteriskt stor och kommer att växa ur de flesta akvarier. Som liten är den aktiv och rörlig. Den är lättstressad och kan hoppa så

täckglas och några täta växtsnår är bra. Den äter det mesta men levande och fryst foder uppskattas. Den äter även upp de flesta fiskar som den får in i munnen.

Ha gärna flera djur då den annars kan vara rädd och skygg. Inga kända könsskillnader.

Byt 30% vatten var vecka och använd helst vattenberedningsmedel för att bevara en god livsmiljö.

Handelsnamn:
Amazonas kulfisk
Vetenskapligt namn: 
Colomesus asellus
Ursprung:
Amazonas
Storlek:
Upp till ca 14 cm
Minsta akvariestorlek:
54 Liter
Ph:
6,5 - 7,5
Temperatur:
24 - 28

Övrigt:

 Amazonas kulfisken är relativt fredlig och kan med fördel hållas flera i samma akvarium. Den blir tryggare om du inreder med många gömställen, rötter och växtsnår.

Bra foder är levande och fryst mat. Den äter snäckor. Den kan äta upp små fiskar och yngel. Inga kända könsskillnader.

Byt 30% vatten var vecka och använd helst vattenberedningsmedel för att bevara en god livsmiljö.

Handelsnamn:
Siamesisk algätare
Vetenskapligt namn: 
Crossocheilus siamensis
Ursprung:
Asien
Storlek:
Upp till 15 cm
Minsta akvariestorlek:
100 Liter (som ungdjur fungerar 54 Liter)
Ph:
6,5 - 7,5
Temperatur:
24 - 26

Övrigt:

 En av dom allra bästa algätarna. Den äter även tofsalger ! Håll minst 5 djur för att få en effektiv algbekämpning och i stora akvarier många fler. Är allätare men uppskattar levande och fryst foder ibland. Ge gröntfoder minst  ett par gånger per vecka. Är normalt sett fredlig. Inga kända könsskillnader.

Byt 30% vatten var vecka och använd helst vattenberedningsmedel för att bevara en god livsmiljö.

 

Handelsnamn:
Ancistrus. Skäggmunsmal. L144
Vetenskapligt namn: 
Ancistrus sp (A.dolichopterus)
Ursprung:
Sydamerika
Storlek:
Upp till 12 - 15 cm
Minsta akvariestorlek:
54 Liter
Ph:
6,5 - 7,5
Temperatur:
22 - 26

Övrigt:

Mycket bra algätare och fredlig mot andra fiskar. Kan bråka om "bästa" grottan så ha gärna flera grottor, rötter och gömställen i akvariet.  Behöver algtabletter som foder men äter gärna lite annat fiskfoder också. Hanen utvecklar skägg (tentakler) på huvudet i takt med att den växer, honan är slätare men kan ha kortare och mindre mängd än hanen. Det är lätt att få lek och yngel.

Byt 30% vatten var vecka och använd helst vattenberedningsmedel för att bevara en god livsmiljö.

Handelsnamn:
Neontetra
Vetenskapligt namn: 
Paracheirodon innesi
Ursprung:
Sydamerika
Storlek:
ca 4 cm
Minsta akvariestorlek:
40 Liter
Ph:
6 - 7,5
Temperatur:
22 - 26

Övrigt:

 Troligen den vanligaste stimfisken. Lättskött och tålig stimfisk som bör hållas i stim med minst 10 djur. Allätare men uppskattar levande och fryst foder. Honan är tjockare än hanen.

Byt 30% vatten var vecka och använd helst vattenberedningsmedel för att bevara en god livsmiljö.

Handelsnamn:
Kardinaltetra
Vetenskapligt namn: 
Paracheirodon axelrodi
Ursprung:
Sydamerika
Storlek:
4 - 5 cm
Minsta akvariestorlek:
40 Liter
Ph:
5,5 - 7,5
Temperatur:
24 - 28

Övrigt:

 Fredlig stimfisk som kan vara lite känsligare än t.ex neontetran. Är allätare men uppskattar levande och fryst foder. Bör hållas i stim med minst 10 djur. Honan är tjockare än hanen.

Byt 30% vatten var vecka och använd helst vattenberedningsmedel för att bevara en god livsmiljö.

Handelsnamn:
Rödmunstera
Vetenskapligt namn: 
Hemigrammus bleheri
Ursprung:
Sydamerika
Storlek:
5 cm
Minsta akvariestorlek:
40 Liter
Ph:
5,5 - 7
Temperatur:
24 - 26

Övrigt:

 Fredlig stimfisk som kan vara lite känslig. Håll minst 10 djur i stimmet. Allätare men uppskattar levande och fryst foder. Honan är tjockare än hanen.

Byt 30% vatten var vecka och använd helst vattenberedningsmedel för att bevara en god livsmiljö.

Handelsnamn:
Kolglödstetra, Amandatetra
Vetenskapligt namn: 
Hyphessobrycon amandae
Ursprung:
Sydamerika
Storlek:
Upp till 4 cm
Minsta akvariestorlek:
30 Liter
Ph:
6 - 7
Temperatur:
24 - 26

Övrigt:

Fredlig stimfisk som passar bra i nanoakvarier. Håll minst 10 djur i stimmet. Allätare men uppskattar smått levande och fryst foder. Hanen har mer färg och honan är större och tjockare.

Inred helst med några täta växter.

Byt 30% vatten var vecka och använd helst vattenberedningsmedel för att bevara en god livsmiljö.

Handelsnamn:
Otocinclus
Vetenskapligt namn: 
Otocinclus affinis
Ursprung:
Sydamerika
Storlek:
Ca 4 cm
Minsta akvariestorlek:
30 Liter
Ph:
6 - 7,5
Temperatur:

22 - 26

Övrigt:

 Bra och livlig algätare som passar utmärkt i nanoakvarier. Fredlig som med fördel hålls i små grupper. Ge algwafers som tillskott till alger. Honan kan vara tjockare.

Byt 30% vatten var vecka och använd helst vattenberedningsmedel för att bevara en god livsmiljö.

Handelsnamn:
Tigerbarb
Vetenskapligt namn: 
Puntigrus tetrazona
Ursprung:
Asien
Storlek:
5 - 6 cm
Minsta akvariestorlek:
54 Liter
Ph:
6,5 - 7,5
Temperatur:

22 - 26

Övrigt:

Stimfisk. Håll minst 10 djur men gärna fler då de ofta blir mindre bitiga på andra fiskars fenor.  Undvik att ha den med fiskar som har stora fenor.  Allätare men uppskattar levande och fryst foder. Hanen är mindre och har mer färg medans honan är större och tjockare. Det finns flera färgvarianter. Vi har ofta mossgröna och albino tillsammans med de vanliga.

Byt 30% vatten var vecka och använd helst vattenberedningsmedel för att bevara en god livsmiljö.

 

Handelsnamn:
Kampfisk
Vetenskapligt namn: 
Betta splendens
Ursprung:
Asien
Storlek:
Upp till 7 - 8 cm
Minsta akvariestorlek:
20 Liter
Ph:
6,5 - 8
Temperatur:

24 - 28

Övrigt:

 Kampfisken är en odlingsvariant. Hanen större och färggrannare. Allätare som uppskattar levande och fryst foder. Det går inte att ha flera hanar ihop då de är aggressiva mot artfränder, även

honor råkar illa ut. Om man vill ha honor så håll flera honor till 1 hane. De bygger skumbo vid lek. De har ett labyrintorgan som gör att de kan andas atmosfärisk luft. De finns i många olika färger och fenformer.

Byt 30% vatten var vecka och använd helst vattenberedningsmedel för att bevara en god livsmiljö.

Sida 1 av 3

© 2018-2020 Bra Zoo i Örebro. All Rights Reserved.