Varför behöver vi dina personuppgifter?

Kundklubben

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig rabatterna enligt medlemsvillkoren.
För att kunna göra detta använder vi följande personuppgifter:
• Namn
• Kundnummer
• Födelsedatum
• Kontaktuppgifter (Telefonnummer och E-post)
• Köp- och orderhistorik

Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för medlemskapet. Dock längst 2 år efter senaste köp.

Veterinärbesöket

För att hjälpa ditt djur vid ett besök är vi skyldiga att föra journal. Det innebär att vi behöver personuppgifter för att följa jordbruksverkets författningar.
Vid nyttjande av en eventuell djurförsäkring behöver försäkringsbolaget uppgifterna för att kunna göra en direktreglering.
Om du väljer att betala via delbetalning eller faktura behövs ytterligare personuppgifter. Personuppgifterna vi använder är följande:
• Namn
• Kontaktuppgifter (Telefonnummer, E-post och postadress)
• Person- eller samordningsnummer
• Betalningshistorik
• Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag
• Orderinformation
• Djurets ID-nummer (chipnummer)

Djurjournaler med tillhörande personuppgifter sparas i veterinärkliniken i hela djurets beräknande livslängd.

Faktura och delbetalning

För att kunna erbjuda faktura eller delbetalning behövs personuppgifter för att göra en kreditupplysning. De uppgifter vi behöver är:
• Namn
• Kontaktuppgifter (Postadress)
• Person- eller samordningsnummer
• Betalningshistorik
• Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag
• Orderinformation

Vi sparar dessa uppgifter så länge som bokföringslagen kräver.

Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter tryck här.

Close