Smådjurschansen

Våren 2018 tog vi steget och startade ett samarbete med smådjurschansen, som finns i bland annat Örebro. De arbetar ideellt med att hjälpa kaniner och smådjur som på ett eller annat sätt hamnat i en situation där de behöver hjälp. Samarbetet med oss handlar mest om kaniner, men även hamstrar, marsvin och andra smådjur.

Smådjurschansen tar emot djur på flera olika sätt. Ibland har polisen omhändertagna djur som behöver omplaceras, ibland kommer ägarna själva med djuren och vill ha hjälp med omplacering. Ofta, tyvärr alldeles för ofta, är det djur som hittats övergivna utomhus, som människor tagit hand om och lämnat in.

De djur som kommer till smådjurschansen blir veterinärbesiktigade, kastrerade, chipmärkta och ofta vaccinerade. Det är där vår roll i det hela syns. Vår veterinär utför alla dessa uppgifter med stort intresse och känsla för de här djuren. Rabatterna de får på åtgärderna gör att fler djur kan få hjälp.
I butiken får jourhemmen i smådjurschansen rabatter. Även adoptörerna har rabatter och får en gåva när de hämtar sina djur hos jourhemmen, så de kan skämma bort sina nya familjemedlemmar ordentligt.
Vårt eget engagemang kommer sig av ett brinnande intresse för djuren. Vi har under många år sett att det behövs större krafttag för att förbättra situationen för dem. Det kan vi nu hjälpa till med, dels genom att se till att organisationen har råd att hjälpa fler, dels genom att se till att sprida budskapet om djurens välfärdsrätt.
Vill du vara med att stötta?
Prata med oss i butiken, eller gå direkt in på www.smadjurschansen.se/

Hundklimpen 

Hundklimpen drivs av Beatrice Pettersson i Örebro och är ett företag som erbjuder konsulttjänster inom hund. Hos Hundklimpen kan du gå kurser, privatträningar och föreläsningar där träningsmetoderna baseras på modern forskning med fokus på belöning för önskvärda beteenden. Hundklimpen är anslutet till Sveriges Hundföretagare, vilket betyder att Beatrice Petterssons utbildningar är granskade och följer etiska träningsmetoder. Du kan nå Hundklimpen genom att maila hundklimpen@gmail.com eller besöka hemsidan www.Hundklimpen.se. Vi på Bra Zoo erbjuder hemliga överraskningar till Hundklimpens kursdeltagare efter avslutad kurs!

Close