Paroonhaj

Paroonhaj

Handelsnamn: Paroonhaj
Vetenskapligt namn: Pangasius sanitwongsei
Ursprung: Asien
Storlek: Upp till ca 3 meter
Minsta akvariestorlek: Som vuxen behöver den många tusen liter
Ph: 6,5 – 7,5
Temperatur: 24 – 26

Övrigt:  Paroonhajen blir hysteriskt stor och kommer att växa ur de flesta akvarier. Som liten är den aktiv och rörlig. Den är lättstressad och kan hoppa så täckglas och några täta växtsnår är bra. Den äter det mesta men levande och fryst foder uppskattas. Den äter även upp de flesta fiskar som den får in i munnen.

Ha gärna flera djur då den annars kan vara rädd och skygg. Inga kända könsskillnader.

Byt 30% vatten var vecka och använd helst vattenberedningsmedel för att bevara en god livsmiljö.

Afrikansk Gädda

Gädda Afrikansk

Handelsnamn: Afrikansk gädda
Vetenskapligt namn: Hepsetus odoe
Ursprung: Afrika

Storlek: 60cm
Minsta akvariestorlek: 720 Liter
Ph: 6 – 7,5
Temperatur: 24 – 26

Övrigt:
Rovfisk. Äter upp alla fiskar som är mindre och passar i munnen. Kan ofta tränas att ta bitar av fisk.

Ha rent och syrerikt vatten. God cirkulation och många gömställen och växter. Lättstressad.
Inga kända könsskillnader. Skumbobyggare.

Byt 30% vatten var vecka och använd helst vattenberedningsmedel för att bevara en god livsmiljö.

Dvärgsvärdbärare

Dvärgsvärdbärare

Handelsnamn: Dvärgsvärdbärare, pygmesvärdbärare
Vetenskapligt namn:  Xiphophorus pygmaeus
Ursprung: Mexico

Storlek: 4 cm
Minsta akvariestorlek: 20 Liter
Ph: 7 – 8
Temperatur: 22 – 28

Övrigt:
Fredlig sällskapsfisk. Håll helst flera honor per hane. Allätare som uppskattar smått levande och fryst foder. Ge gröntfoder 2 gånger i veckan istället för deras vanliga foder. Hanen har gonopodium och är normalt mindre än honan.

Den är väldigt ovanlig i handeln.

Byt 30% vatten var vecka och använd helst vattenberedningsmedel för att bevara en god livsmiljö.

Molly

Molly

Handelsnamn: Molly
Vetenskapligt namn: Poecilia sphenops
Ursprung: Central och sydamerika

Storlek: 8 – 10 cm
Minsta akvariestorlek: 54 Liter
Ph: 7 – 8,5
Temperatur: 26 – 28

Övrigt:
Värmeälskare som passar i sällskapsakvariet. Finns i många olika färgvarianter.

Allätare som uppskattar levande och fryst foder. Ge gröntfoder 2 gånger i veckan istället för det vanliga fodret.

Hanen är mindre och har gonopodium.  Ha fler honor än hanar då hanarnas uppvaktning är intensiv och kan stressa honorna. Håll helst 3 honor per hane.

Byt 30% vatten var vecka och använd helst vattenberedningsmedel för att bevara en god livsmiljö.

Svärdbärare

Svärdbärare

Handelsnamn: Svärdbärare
Vetenskapligt namn: Xiphophorus helleri
Ursprung: Mellanamerika

Storlek: 10 – 12 cm
Minsta akvariestorlek: 54 Liter
Ph: 7 – 8
Temperatur: 22 – 28

Övrigt:
Fredlig sällskapsfisk. Ha fler honor än hanar då hanarnas uppvaktning är intensiv. Helst 3 honor per hane.

Allätare men uppskattar levande eller fryst foder ibland. Ge grönt foder 2 gånger per vecka istället för deras vanliga foder.

Finns i många olika färgvarianter. Hanarna har (oftast) svärd på stjärtfenan. Gamla honor kan också utveckla svärd. Säkraste könsskillnaden är att hanen har gonopodium.

Byt 30% vatten var vecka och använd helst vattenberedningsmedel för att bevara en god livsmiljö.

Platy

Platy

Handelsnamn: Platy
Vetenskapligt namn: Xiphophorus maculatus
Ursprung: Mellanamerika

Storlek: 5 – 6 cm
Minsta akvariestorlek: 30 Liter
Ph: 7 – 8,5
Temperatur: 20 – 26

Övrigt:
Platy är en mycket tålig och fredlig fisk till sällskapsakvariet. Håll flera (helst minst 3 st) honor till var hane då hanarna är väldigt intensiva i sin uppvaktning och kan stressa dem. Det finns väldigt många färgvarianter. Hanen har gonopodium.

Byt 30% vatten var vecka och använd helst vattenberedningsmedel för att bevara en god livsmiljö.

Guppy

Guppy

Handelsnamn: Guppy
Vetenskapligt namn: Poecilia reticulata
Ursprung: Syd och centralamerika

Storlek: 5 cm
Minsta akvariestorlek: 30 Liter
Ph: 6 – 8
Temperatur: (22) 24 – 28 

Övrigt:
Guppy är den vanligaste fisken i vår hobby. Hanen är mindre och färggrannare än honan. Hanen har gonopodium. Det finns väldigt många färgvarianter.

Ha fler honor än hanar då hanarna är mycket intensiva i sin uppvaktning och kan då stressa honorna. Helst minst 3 honor till var hane. Är normalt tålig men på grund av hård avel kan den ibland vara känslig.

Är allätare men uppskattar levande och fryst foder. Ge gröntfoder 2 gånger per vecka istället för det vanliga fodret.

Byt 30% vatten var vecka och använd helst vattenberedningsmedel för att bevara en god livsmiljö.

Levandefödare

Levandefödare

Handelsnamn: Guppy, platy, svärdbärare och molly
Ursprung: Nord, mellan  och sydamerika.

Storlek: 3 – 12 cm
Minsta akvariestorlek: Från 20 Liter
Ph: 6,5 – 7,5 ph

Övrigt:
Guppy, platy, svärdbärare och molly. (Det finns fler arter men vi säljer inte dessa).

En del arter vill ha salt tillsatt, använd i så fall ett akvariesalt utan natriumklorid. De är normalt fredliga men hanarna är väldigt intensiva i sin uppvaktning av honorna.

Håll dem med flera honor till var hane. Helst minst 3 honor per hane. De äter det mesta men äter gärna fryst foder. Ge grönt föder ett par gånger i veckan istället för det vanliga.

Byt 30% vatten var vecka och använd helst vattenberedningsmedel för att bevara en god livsmiljö.

Kulfisk Fakaha

Kulfisk Fahaka

Handelsnamn:Kulfisk Fahaka
Vetenskapligt namn:
Tetraodon lineatus
Tidigare namn:

Ursprung: Asien, Afrika

Storlek: Upp till 40 cm
Minsta akvariestorlek: 500 Lit
Ph: 7 – 8
Temperatur: 24 – 26

Övrigt:
Aggressiv och bitsk. Biter gärna i andra fiskars fenor och mindre fiskar blir ofta mat. Äter sniglar. Matas med levande och fryst foder.

Inga kända könsskillnader.

Byt 30% vatten var vecka och använd helst vattenberedningsmedel för att bevara en god livsmiljö.

Close